Vodafone Group Careers

Want to know more about our operations in a specific country?

Please choose a location from the list below. If your chosen location doesn’t have an active link to additional careers information, you can still find jobs for the location here.

Privacy Statement: Turkey

1 Kişisel Gizlilik Taahhütümüz

Vodafone’da kişisel gizliliğin çalışanlarımız açısından önemini ve çalışanlarımızın kişisel gizliliğine saygı duyulduğundan emin olmak için yapılması gerekenleri herkesin net bir şekilde anladığı bir kültür yaratmayı hedefliyoruz. Kişisel Gizlilik Taahhütümüz, kişisel gizlilik yaklaşımımızı ve ürünlerin kişisel gizliliği koruyacak şekilde tasarlanması veya kanunun uygulanmasına destek olunması gibi konularda çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımıza yönelik gerçekleştireceğimiz iletişimleri düzenleyen prensipleri ortaya koymaktadır.

Vodafone’un kişisel gizlilik prensipleri şu şekildedir:

Faaliyetlerimiz

(a) Hesap verebilirlik: Kurumsal ailemiz içerisinde iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile yürütüğümüz çalışmalar dahil olmak üzere bu prensiplere uygun hareket etmekle yükümlüyüz. Hesap verebilirliğe dayalı kişisel gizlilik uyum tedbirlerimiz mevcut olup, bu prensiplere uyumumuzu sürekli olarak izleyerek güçlendirmekteyiz;

 • Adil ve hukuka uygun hareket etme: Kişisel gizlilik kanunlarına uyuyor, doğru ve adil bir şekilde hareket ediyoruz. Daha etkin ve anlamlı kişisel gizlilik kanun ve standartları için hükümetler, düzenleyici kuruluşlar, politika yapıcılar ve fikir liderleri ile birlikte çalışmaktayız.
 • Açık ve dürüst olma: Kişisel gizliliği etkileyebilecek faaliyetlerimizin iletişimini açık bir şekilde yapıyoruz, davranışlarımızın sözlerimizi yansıttığından emin oluyoruz ve faaliyetlerimiz hakkındaki geribildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz.
 • Tercih ve erişim: İnsanlara kişisel gizlilikleri ile ilgili basit ve anlamlı tercihler yapma imkanı sunar ve uygun durumlarda, kendi kişisel verilerine erişmelerine, bunları güncellemelerine veya silmelerine izin veririz.

Veri Yönetimi ve Koruma süreçlerimiz

 • Sorumlu Veri Yönetimi ve Sınırlı Paylaşım: Kişisel verilerin işlenmesini uygun veri yönetimi uygulamaları ile düzenliyoruz. Kişisel verilerin işlenme sürecine dahil olan iş ortaklarımızı itinayla seçiyor ve bu iş ortaklarına yaptığımız kişisel veri paylaşımlarını kişisel gizlilik bildirimlerimizde tanımlanan veya müşterilerimiz tarafından izin verilen bilgilerle sınırlı tutuyoruz.
 • Güvenlik tedbirleri: Kişisel verileri izinsiz erişim, kullanım, değişiklik veya kaybolmaya karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz.
  Ürün ve servislerimizin tasarımi
 • Tasarımda Kişisel Gizlilik: Kişisel gizliliğe saygı, ürün ve servislerimizin tasarım, geliştirme ve teslimat süreçlerinin temel bir unsurudur.

Karar alma süreçlerimiz

Denge: Kişisel gizlilik hakkı ile özgür ve güvenli bir toplum için gerekli diğer yükümlülükler arasında bir denge gözetmemiz gerektiğinde, kişisel gizlilik üzerindeki etkileri en aza indirmeye gayret ederiz.

2 Hakkımızda

Kişisel bilgileriniz Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve grup şirketlerinin kontrolündedir. Şirketimiz Vodafone Grubu’nun bir üyesidir. Başvuru yapmış olduğunuz Vodafone Şirketinin çalışanlarının ve bu şirkete iş başvurusunda bulunan adayların kişisel bilgilerinin işlenmesini İnsan Kaynakları operasyonları yürütmektedir.
Şirket merkezimiz Vodafone Plaza, Büyükdere Caddesi No: 251 Post Kodu: 34398 Maslak İstanbul adresinde yer almaktadır. Şirketimiz Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne 9250353261 Vergi No 564625 Ticaret Sicil No ile kayıtlıdır. Bu kişisel gizlilik beyanının “İrtibat Bilgilerimiz” başlıklı bölümünden bize nasıl ulaşabileceğiniz ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

3 Tanımlar

Bu kişisel gizlilik beyanında:

“Şirketimiz” ifadesi  [Vodafone Türkiye] anlamına gelir.
“Üçüncü Taraf” ifadesi; siz, şirketimiz veya Vodafone Grubu’nun diğer unsurları dışındaki kişiler anlamına gelir;
“Vodafone Grubu”; Vodafone Group Plc ve Vodafone Group Plc’nin %50 veya daha fazla sermaye payına sahip olduğu herhangi bir şirket veya diğer kuruluş anlamına gelir.

4 Temel Konular

4.1 Sizinle ilgili topladığımız kişisel bilgiler
4.1.1 Kişisel bilgileriniz Vodafone tarafından aşağıdaki kurallar doğrultusunda işlenecektir:

 1. Vodafone’un meşru iş menfaatleri: Vodafone’a iş başvurusu yaptığınızda, bizimle kişisel bilgilerinizi paylaşır ve bu bilgileri başvurunuzu değerlendirmek, başvurunuzu işe alım süreci kapsamında ilerletmek, söz konusu role uygunluğunuzla ilgili karar vermek ve işe alım süreci boyunca sizinle irtibat kurmak için kullanabileceğimizi kabul etmiş olursunuz.
 2. Tarafınızca verilen onay: Örneğin yaş grubunuz ve cinsiyetiniz dahil olmak üzere sizden gönüllü olarak bilgi paylaşmanızı isteyebiliriz. Aday profilinizi düzenleyerek, verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 3. Kanunlara uyma: Hukuki veya düzenleyici bir şartı yerine getirmek için birtakım bilgilerin gerektiği durumlar.

4.1.2 Sizinle ilgili kişisel bilgileri toplama yöntemlerimiz

Vodafone’a genel başvuru veya belirli bir rol için iş başvurusu yaptığınızda kişisel bilgileriniz tarafımızca toplanmaktadır. Hakkınızda topladığımız bilgilerin bazıları (örneğin: telefon numaranız, e-posta adresiniz, CV’niz) Vodafone’a yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi ve işe alım süreci kapsamında ilerleme kaydettikçe sizinle irtibata geçilmesi için gerekmektedir. Bu bilgileri vermediğiniz takdirde, başvurunuzu değerlendiremez veya mülakata çağırmak veya teklif yapmak için sizinle irtibata geçemeyiz. Hakkınızdaki bilgileri işe alım firmalarından veya bu bilgileri herkese açık bir şekilde paylaştığınız takdirde internet üzerinden toplayabiliriz, örneğin profilinizi LinkedIn üzerinden bularak uygun pozisyonlar için sizinle irtibata geçebiliriz.

4.1.3 Sizinle ilgili toplayabileceğimiz bilgi türlerine örnekler:

 1. Kişisel bilgiler: isim, kişisel e-posta adresi, güncel ikamet adresi, telefon numarası vs.
 2. İşe alım bilgileri: başvuru formu (web sitesi üzerinde ve kağıda basılı), özgeçmişler, başarılı adaylara ilişkin mülakat notları, başarısız adaylara ilişkin mülakat notları, video mülakatları, önceki işverenden alınan referanslar, psikometrik test sonuçları vs.
 3. İç aday bilgileri: Vodafone içerisinden verilen referanslar, mülakat notları, kurum içi transfer veya terfi, yedekleme planı dokümanları
 4. Kimlik bilgileri: nüfus cüzdanı vs.
 5. Kimlik doğrulama bilgileri: işe alım portal kullanıcı adı ve parolası
 6. Tanımlama bilgileri (çerezler): performans ve fonksiyon amaçlı toplanan çerezler vs.
  Başvuru yapmış olduğunuz role uygunluğunuzu değerlendirmek için kesinlikle gerekli olması şartıyla, hassas kişisel bilgileriniz de tarafımızca işlenebilecektir.
  a) Yerel kanunlar gerektirdiği takdirde güvenlik incelemesi yapmak için sabıka kaydınıza veya iş başvurusu yaptığınız ülkede çalışma izninize dair bilgiler toplayabiliriz;
  b) Bu bilgileri gönüllü olarak vermeniz ve bu bilgilerin işlenmesini onaylamanız şartıyla, çeşitlilik ve dahiliyet kapsamındaki hedeflerimizi tutturmak amacıyla Vodafone’daki pozisyonlara kimlerin başvurduğunu değerlendirmek için yaşınız, cinsiyetiniz veya milliyetiniz gibi bilgileri toplayabiliriz.

4.2 Sizinle ilgili topladığımız bilgilerin kullanımı

Sizinle ilgili topladığımız kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Başvuru yapılan işler için işe alım: bize vermis olduğunuz bilgiler iş başvurunuzu değerlendirip ilerletmek ve yerel kanunların gerektirdiği kimlik doğrulama işlemlerini yapmak için başvuru yaptığınız Vodafone Şirketi ile paylaşılacaktır. Birden fazla boş pozisyon için başvuru yaptığınız takdirde, bilgileriniz başvuru yaptığınız her bir Vodafone şirketi ile paylaşılacaktır.
 • Genel işe alım: kariyerinize Vodafone’da devam etmek istediğinizi belirten genel bir başvuru yaptığınız takdirde, verdiğiniz bilgiler tarafımızca saklanarak, mevcut boş pozisyonlarımızı doldurmak için birlikte çalıştığımız kişilerin yaptığı aramalarda çıkacaktır. Belli bir boş pozisyona başvurduğunuz ve başarısız olduğunuz takdirde ise verdiğiniz bilgiler, bu konuda onayınızı almış olmamız kaydıyla, sizi ileride ortaya çıkabilecek uygun boş pozisyonlarda değerlendirebilmemiz için saklanacaktır.
 • Çalışan sicil kaydı oluşturma: iş başvurunuz başarılı olduğu takdirde, başvuru sürecinde verdiğiniz bilgiler çalışan sicil kaydınıza eklenecek ve Vodafone’daki istihdam işlemlerinizi ve kariyerinizi yönetmek için kullanılacaktır.
 • Analitik: sunduğunuz kişisel bilgilerden bazılarını çeşitli raporlar için kullanabiliriz; örneğin, kurumsal çeşitlilik hedeflerimiz veya Vodafone’a başvuran aday türleri, yapılan başvuru hacmi ve ilgili trendler ile ilgili raporlar. Bu raporlarda, kimliğiniz gizli tutulacaktır.
 • Tarama: bazı durumlarda, tarafımızca belirli kriterlere istinaden başvurunuzun uygunluğuna dair otomatik kararlar verilecektir. Örneğin, Vodafone’daki boş bir pozisyon kapsamında değerlendirmeye alınmak için adayların İngilizce bilmesi ve üniversite mezunu olması gerekmektedir. Sizinle ilgili otomatik kararlar vermeye yönelik bilgiler topladığımızda, bu durum hakkında bilgilendirileceksiniz.
 • Tanımlama bilgileri (çerezler): işe alım web sitemizi nasıl kullandığınızı ve müşteri deneyimini nasıl iyileştirebileceğimizi anlamak için çerezler kullanıyoruz.

4.3 Sizinle ilgili bilgileri paylaştığımız taraflar

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki taraflarla paylaşabiliriz:

 • Kişisel bilgilerinizi sadece bölüm 4.2’de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecek olan Vodafone Grubu bünyesindeki diğer şirketler
 • Boş pozisyonları doldurmamıza ve adayların uygunluğunu değerlendirerek başvuruları ilerletmemize yardımcı olan işe alım firmaları, test sağlayıcıları vs. gibi üçüncü taraflar. Vodafone olarak üçüncü taraflarla çalıştığımız durumlarda, bu tarafların da Vodafone ile aynı kişisel gizlilik ve güvenlik standartlarına uyduklarından emin oluruz.
 • Kanun kapsamında, zorunda veya yetkili olduğumuz durumlarda kolluk kuvvetleri, devlet daireleri, düzenleyici kuruluşlar, mahkemeler veya diğer kamu kurumları.
 • İlgili kanuna uymak veya diğer hukuki veya düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek için paylaşımda bulunulması gereken durumlarda ilgili üçüncü taraf veya kurumlar

4.4 Kişisel bilgilerinizin işlenme yeri

Yukarıdaki faaliyetler kapsamında, sizinle ilgili kişisel bilgileri (şirket merkezi veya sunucuları) başvuru yaptığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan Vodafone Grubu bünyesindeki diğer şirketlere veya üçüncü taraflara aktarmamız gerekebilir. Söz konusu ülkeler Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında da olabilir. Kişisel bilgilerinizi AEA dışındaki bir ülkeye gönderdiğimiz takdirde, ilgili merciler tarafından onaylı standart sözleşmeleri kullanarak ve kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlamak için diğer uygun teknik ve organizasyonel tedbirlerin uygulanmasını zorunlu tutarak söz konusu aktarımın hukuki bir dayanağı olduğundan ve kişisel bilgilerinizin ilgili kanunun öngördüğü şekilde yeterince korunduğundan emin olunacaktır.

Uluslararası veri aktarımı ile ilgili yasal yükümlülüklerimize uyum konusunda daha fazla bilgi almak istediğiniz takdirde yerel Kişisel Gizlilik Sorumlunuz ile irtibata geçiniz. İrtibat bilgileri, bu kişisel gizlilik beyanının “İrtibat Bilgilerimiz” başlıklı 8. Bölümünde bulunabilir.

4.5 Kişisel bilgilerinizin saklanma süresi

Bilgileriniz, tarafımızca işe alım süreci için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. İşe alım sürecinde başarılı olduğunuz takdirde, Vodafone içerisinde başka pozisyonlara başvurmak isteme ihtimalinize karşı, bilgileriniz tarafımızca istihdam süreniz boyunca saklanacaktır. Size bir iş teklifi yapamadığımız takdirde, bilgilerinizi, bunun için onayınızı almış olmamız şartıyla, ileride ilginizi çekebilecek iş fırsatları ile ilgili sizinle irtibata geçebilmek için 2 yıl kadar saklayabiliriz. Söz konusu onayı aday profilinizden dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Bilgileriniz, veri saklama politikamıza uygun olarak anonim hale getirilecek ve bu anonim kayıtlar, işe alım sürecimizin etkinliğini takip etmek için saklanabilecektir. Örneğin, son 12 ay içerisinde Vodafone’daki boş pozisyonlara hangi ülke vatandaşlarının başvurduğunu tespit etmeye yönelik raporlar hazırlayabiliriz. Bu raporlarda, kimliğiniz açıklanmayacaktır.

5 Haklarınız

Bilgileri düzeltme veya güncelleme hakkı: sizinle ilgili sakladığımız bilgiler hatalı olduğu takdirde bunları düzelttirme hakkına sahipsiniz. Sizinle ilgili sakladığımız bilgilerin güncellenmesi gerekiyorsa veya hatalı olabileceğini düşünüyorsanız, aday profilinizdeki bilgilerinizi kendiniz güncelleyebilir veya bu güncelleme için hr.resourcing@vodafone.com adresinden bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

 1. Erişim hakkı:  sizinle ilgili elimizde bulunan kişisel bilgilerin bir kopyasını istediğiniz takdirde, başvurunuzu askhr_turkey@vodafone.com adresinden yapabilirsiniz.
 2. İtiraz hakkı: bilgilerinizin Vodafone tarafından 4.2’inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Tarama süreci kapsamında hakkınızda otomatik kararlar verdiğimiz durumlar da buna dahildir. Bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek istediğiniz takdirde, aday profilinizdeki başvurunuzu değiştirebilir veya başvurunuzu geri çekebilirsiniz. askhr_turkey@vodafone.com adresinden itiraz talebinde bulunabilir veya hakkınızda verdiğimiz otomatik karara karşı çıkabilirsiniz.
 3. Silme hakkı: belli durumlarda, sizinle ilgili sakladığımız kişisel bilgilerin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bilgilerinizin silinmesini askhr_turkey@vodafone.com adresinden talep edebilirsiniz.
 4. Bilgilerinizin kullanımını sınırlama hakkı: sizinle ilgili elimizde tuttuğumuz bilgilerin hatalı olduğunu veya kişisel bilgilerinizi işlemememiz gerektiğini düşündüğünüz takdirde, bu bilgilerin işlenmesini sınırlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Bilgilerin işlenmesini sınırlama taleplerinizi askhr_turkey@vodafone.com adresinden iletebilirsiniz.
 5. Veri taşıma hakkı: belirli durumlarda bize sağladığınız kişisel bilgileri alma hakkına sahipsiniz. Kişisel bilgilerinizin bir kopyasını askhr_turkey@vodafone.com adresinden talep edebilirsiniz.

Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki “Erişim Hakkı”, “Bilgilerin Kullanımını Sınırlama Hakkı” ve “Veri Taşıma Hakkı” şirketimiz tarafından GDPR (“Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679”) ile öngörülen koşullar kapsamında sağlanmaktadır. Çalışanın talebinin Türkiye’deki veri koruma mevzuatına aykırı olması durumunda, gerekçesini açıklayarak çalışanın talebini reddetme hakkımız saklıdır.

6 Bu Kişisel Gizlilik Beyanında Yapılan Değişiklikler

Bu kişisel gizlilik beyanı zaman zaman güncellenebileceğinden, işe alım portalı üzerinden bu beyana düzenli olarak göz atmanızı öneririz. Önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde, başvurunuzu yapmak için kullandığınız işe alım portal üzerinden ilan edilecektir.

7 İrtibat bilgilerimiz

Bu kişisel gizlilik beyanı veya bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili ilave sorularınız olduğu takdirde, kisiselverilerinkorunması@vodafone.com ile www.vodafone.com.tr/gizlilik-politikası linkinden edinebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak irtibata geçiniz.