Vodafone Group Careers

Want to know more about our operations in a specific country?

Please choose a location from the list below. If your chosen location doesn’t have an active link to additional careers information, you can still find jobs for the location here.

Privacy Statement: Romania

1 Promisiunea noastră de confidențialitate

Ne propunem să creăm o cultură prin care toți angajații Vodafone să înțeleagă clar cât de importantă este confidențialitate pentru angajații noștri și cum să se asigure că este respectată. Promisiunea noastră de confidențialitate stabilește principiile care guvernează abordarea noastră în ceea ce privește confidențialitatea și modul în care comunicăm cu angajații, partenerii și alte părți interesate referitor la aspectele relevante – cum ar fi proiectarea produselor în vederea protejării confidențialității sau asistarea la aplicarea legii.

Principiile de confidențialitate ale Vodafone sunt:

Cum ne desfășurăm activitatea
 • Răspunderea: răspundem de respectarea acestor principii în întreaga familie corporativă, inclusiv atunci când lucrăm cu partenerii și furnizorii noștri. Am implementat măsuri de respectare a confidențialității și monitorizăm și punem în aplicare conformitatea noastră cu aceste principii;
 • Corectitudinea și legalitatea: respectăm legile privind confidențialitatea și acționăm cu integritate și corectitudine. Vom colabora cu guverne, autorități de reglementare, factori decizionali și formatori de opinie pentru legi și standarde mai bune și mai relevante în materie de confidențialitate;
 • Deschiderea și onestitatea: comunicăm clar acțiunile pe care le întreprindem și care pot afecta confidențialitatea, ne asigurăm că acțiunile noastre reflectă cuvintele noastre și suntem deschiși la feedback despre acțiunile noastre.
 • Alegerea și accesul: le dăm persoanelor posibilitatea de a face alegeri simple și semnificative despre confidențialitatea lor și le permitem persoanelor fizice, dacă este cazul, să acceseze, să actualizeze sau să șteargă datele lor cu caracter personal.
Cum gestionăm și protejăm informațiile
 • Gestionarea responsabilă a datelor și divulgările limitate: aplicăm practici corespunzătoare de gestionare a datelor pentru a reglementa prelucrarea datelor cu caracter personal. Alegem cu grijă partenerii care participă la prelucrarea datelor cu caracter personal și limităm divulgarea datelor cu caracter personal către acei parteneri la informațiile incluse în declarația noastră privind confidențialitatea sau la informațiile autorizate de angajații noștri;
 • Garanțiile de securitate: implementăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, utilizării, modificării neautorizate sau a pierderii acestora.
Cum proiectăm produsele și serviciile noastre
 • Confidențialitatea din concepție: respectarea confidențialității este o componentă cheie în proiectarea, dezvoltarea și livrarea produselor și serviciilor noastre
Cum luăm deciziile
 • Echilibrul: când trebuie să punem în balanță dreptul la confidențialitate cu alte obligații necesare unei societăți libere și sigure, lucrăm în vederea reducerii la minim a impactului asupra confidențialității

2 Cine suntem

Vodafone România S.A. este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Societatea este membră a Grupului Vodafone și gestionează operațiunile de resurse umane, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților și candidaților societății Vodafone unde își depun candidatura. Sediul nostru este în GlobalWorth Tower, București, sector 2, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 8. Societatea noastră este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ROONRC.J40/9852/1996, având codul fiscal 8971726. De asemenea, este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Furnizăm datele noastre de contact în secțiunea Cum ne puteți contacta din prezenta declarație privind confidențialitatea.

3 Definiții

În prezenta declarație privind confidențialitatea:

 • „noi/nostru” înseamnă Vodafone România S.A.;
 • „terță parte” înseamnă o persoană alta decât dumneavoastră sau noi sau o parte a Grupului Vodafone; și
 • „Grupul Vodafone” înseamnă Vodafone Group Plc și orice societate sau altă organizație în care Vodafone Group Plc deține peste 50% din capitalul social

4 Elementele de bază

4.1 Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm

4.1.1 Vodafone va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza:
 1. Interesului comercial legitim al Vodafone, atunci când vă depuneți candidatura pentru un post în cadrul Vodafone ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal astfel încât să folosim aceste date pentru a evalua cererea dumneavoastră de angajare, a avansa cererea de angajare prin procesul de recrutare, a lua o decizie cu privire la adecvarea dumneavoastră pentru postul respectiv și a vă contacta pe durata procesului de recrutare și onboarding;
 2. Necesare pentru încheierea sau executarea unui contract, vă putem solicita să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare pentru a încheia un contract de muncă cu societatea Vodafone la care vă depuneți candidatura.
 3. Consimțământul oferit, vă putem solicita să ne furnizați informații în mod voluntar, inclusiv, de exemplu, categoria de vârstă și sexul. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin editarea profilului dumneavoastră de candidat;
 4. Respectarea legii, atunci când sunt necesare anumite informații pentru a îndeplini o cerință legală sau de reglementare.

4.1.2 Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când înregistrați un interes general în carierele Vodafone prin intermediul soluțiilor digitale SuccessFactors și FlexForce sau atunci când depuneți candidatura pentru un anumit post în cadrul Vodafone. Unele dintre datele pe care le colectăm despre dumneavoastră sunt necesare pentru a evalua candidatura dumneavoastră pentru postul din cadrul Vodafone și pentru a vă contacta referitor la progresul înregistrat în procesul de recrutare, de exemplu numărul de telefon, adresa de e-mail, CV-ul. Dacă nu furnizați aceste informații, nu vom putea să evaluăm cererea dumneavoastră de angajare sau să vă contactăm pentru a vă invita la interviu sau să vă facem o ofertă.

Putem colecta datele dumneavoastră de la agențiile de recrutare sau de pe internet dacă ați făcut publice aceste date, de exemplu, putem găsi profilul dumneavoastră pe LinkedIn și vă putem contacta pentru a vă oferi posturi adecvate.

4.1.3 Tipurile de date pe care le putem colecta despre dumneavoastră, de exemplu:

 1. Date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa personală de e-mail, adresa actuală, numărul de telefon;
 2. Informații referitoare la recrutare, cum ar fi formularul de candidatură, CV-ul, notiţele de la interviuri ale candidaților admiși, notiţele de la interviuri ale candidaților respinși, interviurile video, referințele de la angajatorul anterior, rezultatele testării psihometrice;
 3. Informații interne privind candidatul, cum ar fi referințele acordate de Vodafone, notițele de la interviuri, transferul intern sau promovarea, documentele de planificare a succesiunii
 4. Date de identificare, cum ar fi dovada identității;
 5. Date de autentificare, numele de utilizator și parola aferente portalului de recrutare;
 6. Cookie-uri
 7. De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal – dar doar atunci când este strict necesar pentru a evalua adecvarea dumneavoastră pentru postul pentru care ați depus candidatura sau atunci când avem o obligație legală. De exemplu,

Putem colecta date din cazierele judiciare sau referitoare la dreptul de muncă în țara în care depuneți candidatura pentru postul respectiv pentru a efectua verificări de securitate atunci când acest lucru se impune prin legile locale;

4.2 Cum utilizăm datele dumneavoastră

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 • Recrutarea persoanelor pentru anumite posturi, datele pe care ni le furnizați vor fi distribuite Societății Vodafone pentru al cărei post vă depuneți candidatura pentru a evalua și avansa cererea dumneavoastră de angajare și a face verificările impuse de legile locale. Dacă vă depuneți candidatura pentru mai multe posturi vacante, datele dumneavoastră vor fi distribuite fiecărei societăți Vodafone unde v-ați depus candidatura;
 • Oferirea de resurse pentru anumite posturi, dacă înregistrați un interes general în vederea desfășurării unei activități profesionale în cadrul Vodafone, datele pe care le furnizați vor fi păstrate de noi și căutate de angajații Vodafone pentru a ne ajuta să ocupăm posturile vacante viitoare. Dacă vă depuneți candidatura pentru un anumit post vacant și sunteți respins, datele pe care ni le furnizați vor fi păstrate pentru a vă lua în considerare pentru posturile vacante viitoare adecvate – dar doar atunci când am obținut consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru;
 • Crearea unui dosar de angajat, dacă cererea dumneavoastră de angajare este acceptată, datele pe care le furnizați în timpul procesului de depunere a candidaturii vor face parte din dosarul de angajat și vor fi folosite pentru a administra contractul dumneavoastră de muncă și a gestiona cariera dumneavoastră în cadrul Vodafone;
 • Contactarea dumneavoastră cu privire la alte posturi, atunci când am obținut consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru;
 • Cookie-uri, folosim cookie-uri care sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului Cariere și putem folosi cookie-uri pentru a înțelege cum folosiți site-ul nostru de recrutare și cum putem îmbunătăți experiența clienților, dacă avem permisiunea dumneavoastră pentru a face acest lucru.

4.3 Cui îi distribuim datele dumneavoastră

Putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Unor terțe părți, cum ar fi agenții de recrutare, furnizori de testare și alte persoane care ne ajută să ocupăm posturile vacante și să evaluăm adecvarea candidaților și progresul cererilor lor de angajare. Atunci când utilizează terțe părți, Vodafone se asigură că există un acordscris și că aceștia îndeplinesc aceleași standarde de confidențialitate și securitate ca și Vodafone;
 • Agențiilor de aplicare a legii, organismelor guvernamentale, organizațiilor de reglementare, instanțelor de judecată sau altor autorități publice dacă trebuie să facem acest lucru sau suntem autorizați prin lege;
 • Unei terțe părți sau unui organism atunci când o astfel de divulgare este necesară pentru a respecta o lege în vigoare sau altă cerință legală sau de reglementare.

4.4 Unde prelucrăm datele dumneavoastră

Pentru a îndeplini cele menționate mai sus, este posibil să fie necesar să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal altor societăți din Grupul Vodafone sau unor terțe părți situate (sau ale căror servere pot fi situate) în alte țări decât țara în care v-ați depus candidatura, inclusiv în țări din afara Spațiului Economic European (SEE). Dacă trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, ne vom asigura că există o bază legală pentru transferul respectiv și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat conform legii în vigoare, de exemplu, prin utilizarea acordurilor standard aprobate de autoritățile relevante și prin utilizarea altor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să contactați responsabilul pe probleme de confidențialitate de la nivel local dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care respectăm obligațiile legale în legătură cu transferurile internaționale de date. Datele lor de contact sunt disponibile în secțiunea 7 „Cum ne puteți contacta” din prezenta declarație privind confidențialitatea:.

4.5 Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

Vom păstra datele dumneavoastră atâta timp cât va fi necesar pentru procesul de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani. Dacă sunteți admis, vom păstra datele dumneavoastră pe durata contractului de muncă dacă doriți să candidați pentru alte posturi în cadrul Vodafone. Dacă nu vă putem oferi un post, putem păstra datele dumneavoastră pe o perioadă de până la 6 luni pentru a vă contacta cu privire la viitoarele posturi de care puteți fi interesat, dar doar atunci când am obținut consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru – vă puteți retrage consimțământul în orice moment din profilul de candidat.

5 Drepturile dumneavoastră

 1. Dreptul de a corecta sau actualiza datele: aveți dreptul de a corecta sau actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm dacă nu sunt corecte. Dacă datele dumneavoastră pe care le prelucrăm trebuie actualizate sau credeți că nu sunt corecte, vă puteți actualiza datele din profilul de candidat;
 2. Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm. Puteți solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne la askhrromania@vodafone.com;
 3. Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Vodafone în cazul în care ne bazăm pe interesul nostru legitim de a face acest lucru, de exemplu, utilizând datele dumneavoastră de contact pentru a vă contacta cu privire la alte posturi în cadrul Vodafone. . Dacă doriți să vă opuneți prelucrării, vă puteți schimba preferințele din profilul de candidat în orice moment sau puteți depune o cerere de opoziție, contactându-ne la askhrromania@vodafone.com;
 4. Dreptul de a contesta o decizie automată: aveți dreptul de a obține intervenția umană și de a contesta o decizie automată care a fost luată referitor la dumneavoastră. Puteți contesta o decizie, contactându-ne la askhrromania@vodafone.com;
 5. Dreptul de ștergere: în anumite circumstanțe, puteți avea dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm. Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră, contactându-ne la askhrromania@vodafone.com;
 6. Dreptul de restricționare a utilizării datelor dumneavoastră: dacă considerați că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt inexacte sau considerați că nu trebuie să vă prelucrăm datele cu caracter personal, puteți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor respective. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, contactându-ne la askhrromania@vodafone.com;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor: în anumite situații veți avea dreptul de a vă prelua datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Puteți solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactându-ne la askhrromania@vodafone.com;

Dacă nu întreprindem nicio acțiune cu privire la oricare dintre cererile de mai sus, vă vom informa cu privire la motivele pentru care facem acest lucru.

6 Modificările prezentei Declarații privind confidențialitatea

Prezenta declarație privind confidențialitatea se actualizează periodic. Prin urmare vă încurajăm să o verificați în mod regulat pe portalul dumneavoastră local privind politica. Dacă facem o modificare importantă, vă vom comunica acest lucru prin e-mail.

7 Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări suplimentare despre prezenta declarație privind confidențialitatea sau modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, vă rugăm să contactați responsabilul pe probleme de confidențialitate de la nivel local la Ask HR team local la: askhrromania@vodafone.com, în atenția responsabilului pe probleme de confidențialitate a datelor.

1 Our Privacy Promise

We aim to create a culture where everyone at Vodafone has a clear understanding of how important privacy is to our employees and how to ensure it is respected. Our Privacy Promise sets out the principles that govern our approach to privacy and how we communicate with employees, partners and other stakeholders on relevant issues – such as designing products to protect privacy or assisting with law enforcement.

Vodafone’s privacy principles are:

How we operate
 • Accountability: we are accountable for living up to these principles throughout our corporate family, including when working with our partners and suppliers. We have in place accountable privacy compliance measures and we monitor and enforce our compliance with these principles;
 • Fairness and lawfulness: we comply with privacy laws and act with integrity and fairness. We will work with governments, regulators, policy makers and opinion formers for better and more meaningful privacy laws and standards;
 • Openness and Honesty: we communicate clearly about actions we take that may impact privacy, we ensure our actions reflect our words, and we are open to feedback about our actions;
 • Choice and access: we give people the ability to make simple and meaningful choices about their privacy and allow individuals, where appropriate, to access, update or delete their personal information.
How we manage and protect information
 • Responsible Data Management and limited disclosures: we apply appropriate data management practices to govern the processing of personal information. We choose the partners who participate in processing of personal information carefully and we limit disclosures of personal information to such partners to what is described in our privacy statement or to what has been authorized by our employees;
 • Security safeguards: we implement appropriate technical and organisational measures to protect personal information against unauthorized access, use, modification or loss.
How we design our products and services
 • Privacy by Design: respect for privacy is a key component in the design, development and delivery of our products and services
How we make decisions
 • Balance: when we are required to balance the right to privacy against other obligations necessary to a free and secure society, we work to minimize privacy impacts

2 Who we are

Vodafone Romania S.A. is the controller of your personal information. We are a member of the Vodafone Group and manage HR operations, including the processing of personal information about the employees and applicants to the Vodafone Company to which you are applying.

Our registered office is GlobalWorth Tower, Bucharest, 2nd District, 201 Barbu Văcărescu Street, 8th floor. We are registered with Trade Registry under no. ROONRC.J40/9852/1996, having its fiscal code no. 8971726.

We are also registered with The National Supervisory Authority for Personal Data Processing. We provide details of how to contract us in the How to contact us section of this privacy statement.

3 Definitions

In this privacy statement:

 • “we/us” means Vodafone Romania S.A.;
 • “third party” means someone who is not you or us or a part of Vodafone Group; and
 • “Vodafone Group” means Vodafone Group Plc and any company or other organisation in which Vodafone Group Plc owns 50% or above of the share capital

4 The Basics

4.1 Personal information we collect about you

4.1.1 Vodafone will process your personal information based on:
 1. Vodafone’s legitimate business interest, when you apply for a role at Vodafone you provide us with your personal information so that we can use this information to assess your application, progress your application through the recruitment process, make a decision about your suitability for the role and contact you throughout the recruitment and on boarding process;
 2. Necessary for entry into, or the performance of a contract, we may ask you to provide personal information that is required to enter into an employment contract with the Vodafone company you are applying to;
 3. Consent you provide, we may ask you to provide information voluntarily, including for example your age group and gender. You can withdraw your consent at any time by editing your candidate profile;
 4. Compliance with the law, where certain information is necessary to satisfy a legal or regulatory requirement.

4.1.2 How we collect personal information about you

We collect personal information about you when you register a general interest in careers at Vodafone via the digital solutions SuccessFactors and FlexForce or when you apply for a specific role at Vodafone. Some of the information we collect about you is required to make an assessment on your application to Vodafone and contact you about your progress through the recruitment process, for example your telephone number, email address, CV. If you do not provide this information then we will be unable to assess your application or contact you to invite you to interview, or make you an offer.

We may collect information about you from recruitment agencies or from the public internet where you have made this information publicly available, for example, we may find your profile on LinkedIn and contact you about suitable roles.

4.1.3 The types of information we may collect about you are, for example:

 1. Personal details, such as name, personal email address, current address, telephone number;
 2. Recruitment information, such as application form , CV, résumés, interview notes of successful candidates, interview notes of unsuccessful candidates, video interviews, references from previous employer, psychometric test results;
 3. Internal candidate information, such as references given by Vodafone, interview notes, internal transfer or promotion, succession planning documents
 4. Identification information, such as proof of identity;
 5. Authentication information, user name and password for the recruitment portal;
 6. Cookies

We may also process sensitive personal information about you – but only where this is strictly necessary to assess your suitability for the role you have applied for or where we have a legal obligation. For example,

We may collect records of criminal convictions or right to work in the country you are applying to in order to perform security background checks where it is required by local law;

4.2 How we use information about you

We may process the personal information that we collect about you for the following purposes:

 • Recruiting people into jobs, the information you provide to us will be shared with the Vodafone Company you are applying to in order to assess and progress your job application and to make any verifications required by local law. If you apply for more than one vacancy, your information will be shared with each Vodafone company where you have applied;
 • Resourcing for jobs, if you register a general interest in pursuing a career with Vodafone, the information that you provide will be retained by us and searched by people who are employed by Vodafone to help us fill future vacancies. If you apply for a specific vacancy and you are unsuccessful, the information you provide to us will be retained so that we can consider you for future suitable vacancies – but only where we have collected your consent to do so;
 • Creating an employee record, if your job application is successful, the information you give during the application process will form part of your employee record and will be used to administer your employment and manage your career at Vodafone;
 • Contacting you about other roles, where we have collected your consent to do so;
 • Cookies, we use cookies that are strictly necessary for the functioning of the Careers site and we may use cookies to understand how you use our recruitment website and how we can improve the customer experience, where we have your permission to do so.

4.3 Who we share information about you with

We may share personal information about you with:

 • Other companies in the Vodafone Group, which will process your personal information solely and only, for the purposes in section 4.1.3;
 • Third parties, such as recruitment agencies, test providers and others who help us fill vacancies and assess the suitability of candidates and progress applications. Where we use third parties, Vodafone ensures that there is a written agreement and that they meet the same privacy and security standards as Vodafone;
 • Law enforcement agencies, government bodies, regulatory organisations, courts or other public authorities if we have to, or are authorised to by law;
 • A third party or body where such disclosure is required to satisfy any applicable law, or other legal or regulatory requirement.

4.4 Where we process information about you

In doing the above, we may need to transfer personal information about you to other companies in the Vodafone Group or third parties located (or whose servers may be located) in countries outside of the country where you have applied, including countries outside of the European Economic Area (EEA). If we send personal information about you to a country that is not in the EEA, we will make sure that there is a legal basis for such transfer and that your personal information is adequately protected as required by applicable law, for example, by using standard agreements approved by relevant authorities and by requiring the use of other appropriate technical and organisational measures to protect your personal information. Please contact the local Privacy Officer if you would like to find out more about the way we comply with our legal obligations in relation to international data transfers. Their contact details are available under section 7 ‘How to contact us’ in this privacy statement.

4.5 How long we keep information about you

We will keep your information for as long as it is necessary for the recruitment process, but no more than 3 years. If you are successful, we will keep your information for the duration of your employment, should you wish to apply for other roles within Vodafone. If we are not able to offer you a role, we may keep your information for up to 6 months to contact you about future roles that may interest you, but only where we have collected your consent to do so – you can withdraw your consent at any time in your candidate profile.

5 Your rights

 1. Right to correct or update information: you have the right to correct or update the personal information we process about you if it is not accurate. If the information we process about you needs updating, or you think it may be inaccurate, you can update your information in your candidate profile;
 2. Right to access: you have the right to request a copy of the personal information we process about you.? You can request a copy of your personal information by contacting askhrromania@vodafone.com;
 3. Right to object: you have the right to object to Vodafone processing your personal information where we rely on out legitimate interest to do so for example, using your contact information to contact you about other roles at Vodafone. . If you wish to object to processing, you can change your preferences in your candidate profile at any time or. you can make an objection request by contacting askhrromania@vodafone.com;
 4. Right to contest an automated decision: you have the right to obtain human intervention and to contest an automated decision that has been made about you. You can contest a decision by contacting askhrromania@vodafone.com;
 5. Right to deletion: in certain circumstances, you may have the right to request that we erase the personal information we process about you. You can request for your information to be deleted by contacting askhrromania@vodafone.com;
 6. Right to restrict use of your information: if you feel the personal information we process about you is inaccurate or believe we should not be processing your personal information, you may have the right to ask us to restrict processing that information. You can request to restrict processing by contacting askhrromania@vodafone.com;
 7. Right to data portability: in certain circumstances you will have the right to take the personal information you have provided to us with you. You can request a copy of your personal information by contacting askhrromania@vodafone.com.

If we do not take action based on any of the above requests, we will inform you of the reasons why.

6 Changes to this Privacy Statement

This privacy statement is updated from time to time, so we would encourage you to check it regularly on your local policy portal. If we make a major change, we will let you know by email.

7 How to contact us

If you have further questions about this privacy statement or how we process your information, please contact your local Privacy Officer at local Ask HR team at: askhrromania@vodafone.com, in attention of Data Privacy Officer.

We will do our best to help but if you are still unhappy, you can contact the National Supervisory Authority for Personal Data Processing.