Vodafone Group Careers

Want to know more about our operations in a specific country?

Please choose a location from the list below. If your chosen location doesn’t have an active link to additional careers information, you can still find jobs for the location here.

Language

Čeština

Čeština

English

Co je roční bonus?

Roční bonus je nenárokovou motivační složkou mzdy, jehož cílem je motivovat k mimořádným výkonům napříč Vodafone a ocenit a odměnit zaměstnance za individuální přínos v průběhu fiskálního roku. Více detailů se můžete dozvědět v kapitole Roční bonus v Reward Learning Pathway Vodafone CZ zde.

Roční bonus se vypočítá vynásobením následujících položek:

Tvoje základní roční mzda

účinná k poslednímu dni (31. 3.) daného fiskálního roku

Tvůj cílový bonus

představuje procento tvé základní mzdy

Plnění firemních cílů

Vypočítá se na základě vyhodnocení klíčových ukazatelů v rozmezí 0%-200%

Individuální plnění

Možnost 10% nebo 25% zvýšení nebo snížení v závislosti na tvém hodnocení.

Detaily

Bonus je roční nenárokovou motivační složkou mzdy, která je vyplácena v penězích za rozhodné období.

Fiskální rok

Rozhodné období pro Bonus se shoduje s naším fiskálním rokem, který začíná 1. 4. a končí 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Nárokovost

Bonus může být přiznán zaměstnanci Vodafone, který nastoupí nejpozději do 1. března fiskálního roku a splňuje pravidla uvedená v platné Proceduře o bonusu.

Minimální výkonnostní požadavky

Chcete-li získat bonus, je třeba splnit minimální výkonnostní požadavky: Musíte absolvovat přidělená "povinná školení", což jsou pro většinu zaměstnanců školení o dodržování předpisů "Doing What's Right" do konce března, a nesmíte obdržet formální (písemné) disciplinární opatření (výtku) v daném fiskálním roce.

Vyplacení

Roční bonus je vyplácen jednou ročně spolu se mzdou za měsíc červen následujícího fiskálního roku.

Firemní cíle

O procentu plnění firemních cílů rozhoduje představenstvo Vodafone CZ, které stanoví dle svého uvážení v Rozhodnutí o bonusu procento plnění firemních cílů každé společnosti v rámci skupiny Vodafone Group Plc., podílející se na firemních výsledcích, která je relevantní pro zaměstnance. Procento plnění firemních cílů se může pohybovat mezi 0% a 200%.

Plnění je stanoveno na základě finančních a strategických ukazatelů, které podporují naše klíčové priority Růst a Zákazníci.

Pro VF Group jsou váhy definovány zde. Pro Českou republiku jsou váhy následující:

Růst (70%)

Upravené výnosy ze služeb

20%

Upravený EBIT

20%

Upravený přírůstek peněžní hotovosti

20%

Tržní podíl na výnosech

10%

Zákazníci (30%)

NPS

20%

Churn

10%