Want to know more about our operations in a specific country?

Please choose a location from the list below. If your chosen location doesn’t have an active link to additional careers information, you can still find jobs for the location here.

Want to know more about our operations in a specific country?

Please choose a location from the list below. If your chosen location doesn’t have an active link to additional careers information, you can still find jobs for the location here.

Co je roční bonus?

Roční bonus je nenárokovou motivační složkou mzdy, jehož cílem je motivovat k mimořádným výkonům napříč Vodafone a odměnit zaměstnance za úspěchy v průběhu fiskálního roku.

Roční bonus se vypočítá následovně:

Tvoje základní roční mzda

účinná k poslednímu dni (31. 3.) daného fiskálního roku

Tvůj cílový bonus

představuje procento tvé základní mzdy

Plnění firemních cílů

0% – 200%

Detaily

Bonus je roční nenárokovou motivační složkou mzdy, která je vyplácena v penězích za rozhodné období.

Fiskální rok

Fiskální rok

Rozhodné období pro Bonus se shoduje s naším fiskálním rokem, který začíná 1. 4. a končí 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Nárokovost

Nárokovost

Bonus může být přiznán zaměstnanci Vodafone, který nastoupí nejpozději do 1. března fiskálního roku a splňuje pravidla uvedená v platné Proceduře o bonusu.

Vyplacení

Vyplacení

Roční bonus je vyplácen jednou ročně spolu se mzdou za měsíc červen následujícího fiskálního roku.

Firemní cíle

O procentu plnění firemních cílů rozhoduje představenstvo Vodafone CZ, které stanoví dle svého uvážení v Rozhodnutí o bonusu procento plnění firemních cílů každé společnosti v rámci skupiny Vodafone Group Plc., podílející se na firemních výsledcích, která je relevantní pro zaměstnance. Procento plnění firemních cílů se může pohybovat mezi 0% a 200%.

Plnění je stanoveno na základě finančních a nefinančních ukazatelů.

Pro VF Group jsou váhy definovány zde. Pro Českou republiku jsou váhy následující:

Výnosy ze služeb

25%

EBIT

25%

Přírůstek peněžní hotovosti

25%

Zákaznická zkušenost

25%

Ostatní detaily

accordion icon

Výpočet plnění

accordion icon

© Vodafone Group 2022. Vodafone and the Vodafone logos are trademarks of the Vodafone Group.
Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.