Team Leader, Soho

Brasov, Brasov
 1. Full Time
 2. Contact Center
000000240827
Posting date:29 Nov, 2018
SORRY, THIS VACANCY HAS NOW EXPIRED

Responsabilitati principale:

 • Urmareste zilnic activitatea personalului,  se asigura ca subordonaţii sai direcţi isi îndeplinesc toate obiectivele.  Daca este cazul, ia masuri prompte pentru a-si îndruma, perfecţiona si instrui subordonaţii din punct de vedere profesional. Recomanda calificativele de performanta bianuale si anuale.

 • Organizează si distribuie resursele umane la locul de munca, aloca alte resurse (ex. calculatoare, aplicatii, monitoare, căşti, telefoane etc.) si monitorizează activitatea zilnica a echipei sale conform planului si planificării stabilite; evaluează si raportează asupra stadiului de realizare a obiectivelor si asupra rezultatelor echipei, ia masuri pentru eliminarea abaterilor de la standardele stabilite care ar putea avea impact negativ. Oferă sprijin in calitatea sa de şef de echipa, ori de cate ori este nevoie.

 • Se asigura ca toti consultantii sunt pregatiti pe urmatoarele arii:  Rezolvarea situatiilor ambigue; Intelegerea afacerii; Orientare catre client; Calitatea Deciziei; Comportament etic si orientare catre valorile Vodafone; Integritate si incredere; Perspectiva; Orientare catre rezultate;,  tactici de vanzare consultativa si retentie, politici, proceduri, reguli in departamentul de  OPERATIUNI CLIENTI PENTRU FIRME MICI

 • Actioneaza ca prima instanţa de raportare in ierarhia departamentului si rezolva cat mai rapid posibil problemele dificile  de serviciu raportate de subordonaţii sai, conform politicii companiei. Ia masuri pentru ca problemele respective sa fie considerate in planul de activitate, pentru a preveni reapariţia acestora;

 • Comunica cu conducerea superioara a companiei in cazul problemelor legate de disciplina in cadrul departamentului Operatiuni Clienti. Participa la acţiunile interdepartamentale cu privire la aceasta tema;

 • Sustine cu regularitate discutii cu fiecare consultant in scopul imbunatatirii cunostintelor si abilitatilor de vanzare si retentie: jocuri de rol, schimburi de bune practici, oferire suport in cadrul activitatii;

 • Creaza o cultura si o echipa performanta prin setarea obiectivelor individuale de performanta, prin sustinerea regulata a dialogului legat de performanta si a sesiunilor individuale de oferire suport pe baza evaluarii apelurilor, prin recunoasterea si recompensarea celor mai buni consultanti, prin aplicarea masurilor corective daca este necesar in situatiile de slaba performanta sau necorespunderile profesionale direct legate de Regulamentul de Ordine Interioara. Acest lucru presupune proactivitate din partea angajatului pentru a se asigura ca diminueaza impactul negativ generat de astfel de situatii;

 • Monitorizeaza si actioneaza lunar asupra rezultatelor individuale si de department si implementeaza solutii pentru a preveni impactul negativ in obiectivele de departament;

 • Contribuie la imbunatatirea proceselor existente tinand cont de perspectiva clientilor, beneficiile aduse companiei si impactul in livrarea obiectivelor si strategiei departamentului;

 • Participa la recrutarea, selectarea si orientarea noilor angajaţi din echipa sa;

 • Se asigura ca recruteaza oamenii cei mai potriviti si se asigura ca le ofera toate informatiile si suportul de care au nevoie pentru a scurta curba de invatare si a performa conform standardelor interne;

 • Se asigura ca oamenii din subordine primesc suportul necesar pentru a-si atinge potentialul si sustine echipa prin feedback periodic si coaching;

 • Se asigura ca echipa este motivata si contribuie la cresterea indicatorilor de atasament al oamenilor din echipa fata de companie in relatie cu obiectivele stabilite (cunostinte, abilitaţi si atitudine).

 • Implementeaza si coordoneaza programe specifice de loializare si retinere a clientilor in retea, pe segmente de clienti, precum si programe de vanzare;

 • Colaboreaza cu alte departamente in elaborarea de programe de prevenire, adresate clientilor cu risc mare de renuntare la retea si a clientilor valoroşi si ia actiuni  menite sa-i determine sa ramana in reteaua Vodafone;

 • Asigura o colaborare eficienta si proactiva cu alte functiuni ale companiei. Participa activ la intalniri interdepartamentale si sustine punctul de vedere al departamentului si atingerea obiectivelor interne;

 • Se asigura ca toate solicitarile si reclamatiile clientilor sunt inregistrate si rezolvate la timp; Se asigura de transferarea problemelor care apar catre departamentele interesate;


Life at Vodafone

James "Vodafone changed my life"

James "Vodafone changed my life"

Meet Mel, LGBT+ friend

Meet Mel, LGBT+ friend