Officer, Activation and BO SME&SOHO

Bucuresti, Bucuresti
  1. Full Time
  2. Other
000000231011
Posting date:27 Sep, 2018

Scopul postului: Procesarea cu acuratete si in intervalul de timp agreat , in sistemul de facturare sau alte aplicatii in care sunt pastrate datele clientilor, toate cererile de activare contracte noi si implementare servicii de telecomunicatii pentru clientii persoane juridice mici si mijlocii, primite prin intermediul aplicatiilor interne sau prin email. Actioneaza ca punct de control pentru respectarea procedurilor si regulilor specifice echipelor de vanzare/ofertare deservite, verifica eligibilitatea documentelor primite si decide conformitatea activarii serviciilor de telecomunicatii in acord politica de risc si cerintele de integritate a documentatie primite, cu scopul de a asigura satisfactia clientilor interni si externi si a protejarii veniturilor companiei.

 

Responsabilitati principale:

·       Procesarea tuturor solicitarilor sosite prin canalele de comunicare agreate si rezolvarea acestora in termenul agreat si in maniera politicoasa si eficienta in vederea asigurarii unui grad inalt de satisfactie atat pentru clientul intern cat si pentru cel extern;

·       Verificarea documentatiei si  aplicarea regulilor si a procedurilor aferente echipelor de vanzare/ofertare (eligibilitate client,  tip oferta documentie completa conform cu cerintele legislative si in acord cu poitica de risc, documentatie lizibila si stocata in bazele interne de date) ,

·       Inregistrarea si procesarea in sistemele companiei cu acuratete si intr-un interval de timp agreat toate contractele de activare servicii de telecomunicatii si/sau transferurile de responsabilitate sosite prin intermediul aplicatiilor VOS, CRM, UFE, Remedy, Service Desk sau pe e-mail, apartinand clientilor persoane juridice mici si mijloci, asigurandu-se ca respecta standardele de calitate;

·       Comunica si ofera/solicita permanent informatii catre/de la echipele de vanzare de pe piata de business in functie de fiecare situatie in parte,  cu scopul ca activarea/implementarea contractelor de servicii de telecomunicatii sa fie finalizata conform cu procedurile in vigoare. 

·       Furnizeaza informatii (telefonic sau prin email ) clientilor interni, intr-o maniera plina de curtoazie si cu eficienta, ori de cate ori este necesar, cu scopul de a oferi sprijin in desfasurarea activitatii acestora sau de a imbunatati procesele interne specifice activitatii de activare si resemnare clienti persoane juridice mici si mijlocii;

·       Asigurarea unui grad inalt de calitate in procesul de de activare si resemnare a contractelor de servicii, conform standardelor de calitate si procedurilor de lucru agreate;

·       Contribuie permanent si in mod echitabil la realizarea obiectivelor echipei, acţionând ca un membru al acesteia, la preluarea solicitărilor primite cu fiecare caz in parte / pe e-mail, si isi ajuta colegii sa rezolve sarcinile mai dificile.

·       Semnaleaza imediat catre superiorul direct si/sau catre departamentele de suport orice disfunctionalitate sesizata la aplicatiile de lucru si se asigura ca primesc o rezolutie pe care o comunica superiorului direct.

·       Prezenta la program in intervalele de timp si in zilele solicitate de catre angajator, in functie de planificarea realizata la nivelul departamentului, responsabilitatea de a se informa zilnic cu privire la eventualele modificari aduse in programul zilnic de lucru si de a se prezenta la serviciu cu suficient timp inainte de inceperea activitatii propriu-zise. Abaterea de la programul de lucru normal, stabilit anterior, se poate face punctual cu acordul (verbal sau scris) superiorului direct.

·       Respectarea normelor de confidentialitate printr-un nivel ridicat de etica si integritate, respectarea Regulamentului Intern al companiei si procedurilor si politicii interne ale departamentului Operatiuni Clienti.

 

Life at Vodafone

Raniya's Work Experience

James "Vodafone changed my life"

James "Vodafone changed my life"