Analyst, Fraud

Bucuresti, Bucuresti
 1. Full Time
 2. Legal/Regulatory
000000241284
Posting date:04 Dec, 2018
SORRY, THIS VACANCY HAS NOW EXPIRED

Scopul postului:


 Identifica riscul de frauda prin evaluarea solicitarilor de activare pentru contracte de servicii

 • Analizeaza, actioneaza si monitorizeaza evenimentele cu potential fraudulent pentru a preveni pierderile de venituri cauzate de catre acestea

 • Evalueaza din punct de vedere al riscului de frauda produsele si serviciile oferite de catre Vodafone 


Responsabilitati principale:


 Se asigura ca este informat si informeaza la randul sau cu privire la noile cazuri si trenduri de frauda identificate in industria de telecomunicatii:


 • Interactioneaza in mod constant cu colegii din alte departamente pentru a intelege procesele de business si pentru a identifica riscuri de frauda

 • Solicita suport in dezvoltarea profesionala catre responsabilii de arii de frauda si managerul echipei si participa la sesiunile de dezvoltare profesionala la care este alocatEfectueaza activitatea operationala in cadrul echipei in conformitate cu indicatorii de performanta comunicati:


 • Evalueaza conform procedurii de lucru cererile de contracte de servicii trimise spre evaluare din canalele de vanzari catre echipa Fraud Prevention si respecta SLA-ul comunicat pentru finalizarea evaluarii contractelor analizate

 • Analizeaza contractele lucrate de catre echipa si identifica permanent profiluri de frauda si comportamente relevante pentru prevenirea fraudei 


Se implica activ in activitatea de prevenire a fraudei si sustine performanta echipei:


 • Ofera suport in efectuarea analizelor specifice, recurente sau ad-hoc, propuse de catre responsabilul de arie sau managerul echipei

 • Informeaza echipa cu privire la profilurile de frauda identificate si ajuta la dezvoltarea metodelor de detectie si mitigare a riscurilor

 • Ofera informatii, analize si suport in pregatirea rapoartelor lunare/trimestriale privind aria de frauda alocata

 • Se asigura ca toate informatiile furnizate contin date corecte, verificate si care pot fi utilizate sub forma de expertiza

 • Pentru cazurile analizate, care atrag dupa sine modificari de proceduri si/sau procese in companie, face recomandari si se asigura ca modificarile care se impun sunt implementate

 • Analizeaza noi produse si servicii din punct de vedere risc de frauda si pierderi de venituri

   


Sustine politica de Awareness pentru departamentul Corporate Security:


 • Participa la prezentari si sustine cu exemple si analize echipa de Prevenire a Fraudelor in relatia cu alte departamente

 • Are o prezenta constanta la sesiunile New Hire Orientation (NHO) pentru noii angajati si la sesiunile de training pentru echipele de vanzari sau cu un alt obiect de activitate, relevant pentru zona de prevenire a fraudelor

 • Ofera consultanta altor departamente din companie, in probleme legate de ariile de frauda 


Conformitate


 • Se asigura ca activitatea desfasurata este in conformitate cu strategia si obiectivele companiei

 • Prin actiunile sale ajuta la implementarea si dezvoltarea prevederilor stipulate in politica si procedurile de prevenire a fraudelor 


Informeaza imediat managerul echipei cu privire la toate cazurile de frauda sau cu potential de frauda sau de expuneri in sistemele de securitate care nu fac neaparat obiectul procedurilor uzuale de lucru


Life at Vodafone

James "Vodafone changed my life"

James "Vodafone changed my life"

Meet Mel, LGBT+ friend

Meet Mel, LGBT+ friend