Share this Job
Apply now »

Finance Business Partner

Posting Country:  Romania
Date Posted:  22-Feb-2021
Full Time / Part Time:  Full Time
Contract Type:  Permanent

Our purpose at Vodafone is to connect for a better future. As a Global Communications Technology company, we put the customer at the heart of everything we do. We are forever challenging, pushing boundaries and discovering innovative ways to connect our customers with their digital societies.

We connect people, businesses, and communities across the globe to create the future. We earn customer loyalty, experiment, learn fast and get it done, together.

Join our journey as we connect for a better future. Ready?

Scopul rolului:

 

 • Rolul necesită construirea și menținerea relațiilor eficiente atât cu echipele financiare, cât și cu părțile interesate cheie din întreprindere pentru a permite gestionarea comercială exactă și la timp a veniturilor, a costurilor directe, a investițiilor clienților și a tuturor costurilor asociate cu segmentul P&L.

Responsabilități generale:

 

 • Asigură livrarea bugetului
 • Avertizare timpurie a tendințelor și producerea unor prognoze în circulație, după cum este necesar pentru zonele critice
 • Promovează idei care să conducă la realizarea obiectivelor bugetare și strategice
 • Oferă analiză pentru a asigura un randament adecvat al investițiilor
 • Lucrează cu afacerea pentru a transpune strategia comercială în planuri și bugete
 • Analizează performanța față de planuri, identificând și recomandând îmbunătățirea operațională și a proceselor
 • Sprijină luarea deciziilor prin analize și interpretarea datelor
 • Oferă asistență apreciată clienților afacerilor interne, pentru a asigura randamentul maxim al investițiilor

 • Rezumate clare ale problemei pe care o abordează cazul și care este decizia care implică colaborarea beneficiilor de afaceri și financiare
 • Calcul precis și complet al tuturor impacturilor financiare, implicând și aducând expertiză altor echipe de finanțare, după caz
 • Utilizează cele mai bune practici de grup pentru a evalua VNV și IRR-ul proiectelor
 • Înțelegere clară și rezumarea riscurilor
 • Se asigură că impactul asupra bugetului este clar și înțeles de echipele de planificare și previziune
 • Se asigură că modelarea financiară a beneficiilor este realistă
 • Sprijină afacerea în identificarea metodologiilor de evaluare a beneficiilor
 • Produce materiale clare pentru toate aprobările interne și ale acționarilor necesare
 • Se asigură că politicile de grup și interne sunt respectate și că timpul este planificat corespunzător pentru a obține toate aprobările necesare
 • Setează API-urile și procesul pentru revizuirea post-implementării
 • Se asigură că modificările BI sunt implementate și investițiile necesare sunt alocate

 

 • Clarifică legătura dintre presupunerile de planificare și activitățile comerciale
 • Menține o perspectivă clară asupra riscurilor și oportunităților 
 • Gestionarea pachetului de raportare lunara pentru costurile EBU
 • Să asigure verificarea lunară a rationalitătii privind completitudinea și exactitatea plătilor în avans, a postarii facturilor și provizioanelor;
 • Furnizarea rapoartelor lunare ale analizei pentru EBU si a variatiilor lor fată de buget, ultimul an financiar în aceeași perioadă și în ultimele luni, pe categorii de costuri și proiecte;
 • Pregătirea estimărilor pentru cheltuielile lunare curente (capitalizate și operationale) luând în considerare tendintele din lunile anterioare, elementele înregistrate până în prezent și luând în considerare informatiile nefinanciare relevante care afectează nivelul ultimelor luni ale tarifelor.
 • Dezvoltarea analizei tendintelor pe termen scurt, mediu și lung pentru driverele aferente și obtinerea recomandărilor corecte;
 • Oferirea perspectivelor asupra principalilor factori de performantă; să formuleze recomandări și să sprijine punerea în aplicare a actiunilor asociate ori de câte ori este necesar;
 • Pregătirea tuturor analizelor și studiilor necesare și relevante pentru a sustine performanta și luarea deciziilor

Competente, cunostinte si experienta:

 

 • Diplomă universitară în Studii Economice
 • Capacitatea de a lucra cu diferite grupuri
 • Abilități de comunicare eficiente
 • Aptitudini bune de influențare
 • Gandire strategica
 • Managementul părților interesate (dezvoltați și mențineți relații puternice cu valoare adăugată
 • 3 ani de experiență în domeniul similar al Finanțelor
 • Fluent engleză
 • ACCA / CIMA este considerat un plus

Vodafone is committed to attracting, developing and retaining the very best people by offering a motivating and inclusive workplace in which talent is truly recognised and rewarded. We are committed to promoting Inclusion for All with the belief that diversity plays an important role in the success of our business. We actively encourage everyone to consider becoming a part of our journey.

Apply now »