Měření inkluzivní kultury

Zaměstnanencký průzkum

V rámci našeho úsilí o vytvoření inkluzivního pracoviště měříme naši inkluzivitu prostřednictvím našeho každoročního průzkumu People Survey. Průzkum letos dokončilo 87% zaměstnanců Vodafone ve všech zemích. Jsme hrdí na to, že 90% respondentů pociťovalo, že se s každým ve Vodafonu zachází spravedlivě a 87% se domnívá, že jsou schopni být v práci sami sebou. Průzkum používáme k tomu, abychom mohli přidat důraz na klíčové oblasti pokroku a sdíleli osvědčené postupy pro vytvoření nejlepšího prostředí pro všechny. 

Podpora a zlepšování kultury

Změna z nevědomí na vědomí

Vodafone má mnoho iniciativ zaměřených na prolomení bariér kolem gender témat, LGBT+, zdravotního postižení, multikulturalismu a věku. Naše snahy probíhají a neustále se mění. Věříme, že klíčem k tomu je zvyšování povědomí o nevědomých předsudcích.  Zaměřujeme se na všechny okamžiky života ve společnosti Vodafone a nabízíme poutavé osobní školení, spolu s e-learningem a vysoce profilované webináře a akce, které zdůrazňují klíčové předsudky, které se mohou vplížit na pracoviště a vytvářet překážky. 

Flexibilní inkluzivní kultura

Flexibilní práce je v naší inkluzivní kultuře klíčová. Všechny naše kancelářské prostory jsou poutavé a přizpůsobené ke spolupráci. Povzbuzujeme každého ve Vodafonu, aby pracoval smart.