Υποστήριξη της Κοινότητας

Η Vodacom εστιάζει όχι μόνο στην ενδυνάμωση των συναδέλφων μας με αναπηρίες, αλλά και των πελατών και των κοινοτήτων μας. Σε πολλές χώρες που έχει παρουσία η Vodacom έχουν λανσαριστεί απίστευτα προϊόντα και προγράμματα για τη βελτίωση της ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: λειτουργία υπηρεσίας SMS έκτακτης ανάγκης για άτομα με φραγμούς επικοινωνίας στη Νότιο Αφρική, στην Ιταλία έχουμε ξεκινήσει το OSO για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό, σε πολλές χώρες έχουμε προσφέρει εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα σε προσωπικό τηλεφωνικών κέντρων και λιανικής, ενώ έχουμε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μας ακόμη και για να βοηθήσουμε έναν συνάδελφο με αναπηρία να περπατήσει και πάλι!